Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Comunicació prèvia

Segons estableix l'apartat 1 de l'article 13 del RIS, als efectes del disposat en l'esmentat apartat, qualsevol entitat resident en territori espanyol que formi part d'un grup obligat a presentar la informació aquí establerta, haurà de comunicar a l'Administració tributària la identificació i el país o territori de residència de l'entitat obligada a elaborar aquesta informació.Aquesta comunicació s'haurà de realitzar abans de l'acabament del període impositiu a què es refereixi la informació.