Salta al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021.

Meritació de l'impost sobre el patrimoni

Normativa: Art.29 Llei Impost Patrimoni

L'impost sobre el patrimoni es merita el dia 31 de desembre de cada any i afecta al patrimoni del que sigui titular el subjecte passiu en aquesta data.

En conseqüència, en aquest impost no existeix un període impositiu pròpiament dit. Així, la defunció d'una persona un dia diferent del 31 de desembre determina que l'impost no es meriti en aquell exercici.

Assenyalar, finalment, que el cabal relicte es grava com a part del patrimoni dels hereus o legataris, sense que en cap cas aquests hagin de presentar declaració de l'impost sobre el patrimoni pel mort.