Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

Capítol 2.Qüestions Generals

  1. Introducció
  2. L'Impost sobre el Patrimoni
  3. Cessió de l'Impost sobre el Patrimoni a les Comunitats Autònomes
  4. Meritació de l'Impost sobre el Patrimoni
  5. Qui està subjecte a l'Impost sobre el Patrimoni?
  6. Exenciones
  7. Titularitat dels elements patrimonials
  8. Esquema de liquidació de l'Impost sobre el Patrimoni