Salta al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021.

Esquema de liquidació de l'impost sobre el patrimoni

Fase 1a

(+)  P A TRIMONIO BRUT (Valor total dels béns i drets no exempts)  
(x)  DEUTES DEDUÏBLES
=   BASE IMPOSABLE (PATRIMONI NET)

Fase 2a

(-) REDUCCIÓ PER MÍNIM EXEMPT  
=  BASE LIQUIDABLE (PATRIMONI NET SUBJECTE A GRAV AMEN)

Fase 3a

(x)  TIPUS APLICABLES SEGONS ESCALA DE GRAV AMEN
=  QUOTA ÍNTEGRA

Fase 4a

(-) REDUCCIÓ PER LÍMIT CONJUNT AMB L'IRPF
(-)  DEDUCCIÓ PER IMPOSTOS SATISFETS A L'ESTRANGER  
(-)  BONIFICACIÓ  CEUTA I MELILLA
(-) DEDUCCIONS A UTONÓMICAS
(-)  BONIFICACIONS A UTONÓMICAS
=  QUOTA RESULTANT (PER INGRESSAR O ZERO)