Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

Titularitat dels elements patrimonials

Normativa:Arts.7 i 8 Llei Imposat Patrimoni

En configurar-se l'Impost sobre el Patrimoni com un impost estrictament individual i no existir la tributació conjunta ni l'acumulació de patrimonis dels cònjuges i fills menors, és precís delimitar els criteris d'atribució i imputació dels elements patrimonials al subjecte passiu declarant.Referent a això, la Llei de l'impost estableix les següents regles:

  1. Criteri general i regles de titularitat en cas de matrimoni
  2. Supòsits especials de titularitat patrimonial