Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

12.Drets derivats de la propietat intel·lectual o industrial

Normativa:Art. 22 Llei Imposat Patrimoni

Els drets derivats de la Propietat Intel·lectual i Industrial adquirits a tercers que no es trobin afectes al desenvolupament d'activitats econòmiques, empresarials o professionals, s'han de computar pel seu valor d'adquisició.

Si els drets derivats de la Propietat Intel·lectual i Industrial adquirits a tercers es troben afectes al desenvolupament d'activitats empresarials o professionals, s'han de declarar en l'apartat corresponent als béns i drets afectes a activitats econòmiques.