Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

Capítol 3.Determinació de la base imposable (patrimoni net)

  1. Qüestió prèvia:regles per a la valoració dels elements patrimonials adquirits, situats o dipositats a l'estranger
  2. Formació del patrimoni brut:regles de valoració dels béns i drets
  3. Deutes deduïbles
  4. Patrimoni net (base imposable)