Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

Determinació de la base liquidable

Normativa:Art. 28 Llei Imposat Patrimoni

Base liquidable (patrimoni net subjecte a gravamen)

La base liquidable és la diferència entre l'import de la base imposable (patrimoni net) i la quantitat que sigui procedent aplicar en concepte de mínim exempt.

Reducció per mínim exempt

S'ha de diferenciar les següents situacions:

  1. Per a subjectes passius per obligació personal residents en alguna Comunitat Autònoma
  2. Para sujetos pasivos no residentes que tributen por obligación personal de contribuir y para los sujetos pasivos sometidos a obligación real de contribuir: