Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

Per a subjectes passius no residents que tributin per obligació personal de contribuir i per als subjectes passius sotmesos a obligació real de contribuir

El mínim exempt per import de 700.000 euros serà aplicable en el cas de subjectes passius no residents que tributin per obligació personal de contribuir i als subjectes passius sotmesos a obligació real de contribuir.

Recordi:Els contribuents no residents tenen dret a l'aplicació de la normativa pròpia aprovada per la Comunitat Autònoma on ragui el valor més gran dels béns i drets que siguin titulars i pels que se li exigeix l'imposat, perquè estiguin situats, puguin exercitar-se o hagin de complir-se en territori espanyol.