Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

Comunitat autònoma d'Andalusia

Normativa:Disposició transitòria cinquena del Text Refós de les disposicions dictades per la Comunitat Autònoma d'Andalusia en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2018, de 19 de juny

Base liquidable fins a eurosQuota íntegra eurosResta base liquidable fins a eurosTipus Aplicable Percentatge
Escala aplicable a l'exercici 2021 pels contribuents residents en l'esmentat exercici en aquesta Comunitat Autònoma
0,00 0,00 167.150,00 0,22
167.150,00 367,73 167.100,00 0,33
334.250,00 919,16 334.250,00 0,55
668.500,00 2.757,54 668.500,00 0,99
1.337.000,00 9.375,69 1.337.000,00 1,43
2.674.000,00 28.494,79 2.674.000,00 1,88
5.348.000,00 78.765,99 5.348.000,00 2,32
10.696.000,00 202.839,59 D'ara endavant 2,76