Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

Determinació de la quota íntegra

Normativa:Art. 30 Llei Imposat Patrimoni

  1. Regla general (Escales de gravamen)
  2. Regla especial:béns i drets exempts amb progressivitat
  3. Exemple:Càlcul de l'import de la quota integra