Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

Comunitat autònoma de Cantàbria

Normativa:Art. 4 Text Refós de la Llei de Mesures Fiscals en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 62/2008, de 19 de juny

Base liquidable fins a eurosQuota íntegra eurosResta base liquidable fins a eurosTipus Aplicable Percentatge
Escala aplicable a l'exercici 2021 pels contribuents residents en l'esmentat exercici en aquesta Comunitat Autònoma
0,00 0,00 167.129,45 0,24
167.129,45 401,11 167.123,43 0,36
334.252,88 1.002,75 334.246,87 0,61
668.499,75 3.041,66 668.499,76 1,09
1.336.999,51 10.328,31 1.336.999,50 1,57
2.673.999,01 31.319,20 2.673.999,02 2,06
5.347.998,03 86.403,58 5.347.998,03 2,54
10.695.996,06 222.242,73 D'ara endavant 3,03