Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

Comunitat autònoma d'Extremadura

Normativa:Art. 15 Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma d'Extremadura en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2018, de 10 d'abril

Base liquidable fins a eurosQuota íntegra eurosResta base liquidable fins a eurosTipus Aplicable Percentatge
Escala aplicable a l'exercici 2021 pels contribuents residents en l'esmentat exercici en aquesta Comunitat Autònoma
0,00 0,00 167.129,45 0,30
167.129,45 501,39 167.123,43 0,45
334.252,88 1.253,44 334.246,87 0,75
668.499,75 3.760,30 668.499,76 1,35
1.336.999,51 12.785,04 1.336.999,50 1,95
2.673.999,01 38.856,53 2.673.999,02 2,55
5.347.998,03 107.043,51 5.347.998,03 3,15
10.695.996,06 275.505,45 D'ara endavant 3,75