Salta al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021.

Comunitat Autònoma de Galícia

Normativa: Art.13 bis Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol

Base liquidable fins a eurosQuota íntegra eurosResta base liquidable fins a eurosTipus aplicable Percentatge
Escala aplicable en l'exercici 2021 pels contribuents residents en aquest exercici en aquesta Comunitat Autònoma
0,00 0,00 167.129,45 0,20
167.129,45 334,26 167.123,43 0,30
334.252,88 835,63 334.246,87 0,50
668.499,75 2.506,86 668.499,76 0,90
1.336.999,51 8.523,36 1.336.999,50 1,30
2.673.999,01 25.904,35 2.673.999,02 1.70
5.347.998,03 71.362,33 5.347.998,03 2,10
10.695.996,06 183.670,29 En endavant 2,50