Salta al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021.

Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Normativa: Art. 9 Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en Matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny

Base liquidable fins a eurosQuota íntegra eurosResta base liquidable fins a eurosTipus aplicable Percentatge
Escala aplicable en l'exercici 2021 pels contribuents residents en aquest exercici en aquesta Comunitat Autònoma
0,00 0,00 170.472,04 0,28
170.472,04 477,32 170.465,00 0,41
340.937,04 1.176,23 340.932,71 0,69
681.869,75 3.528,67 654.869,76 1,24
1.336.739,51 11.649,06 1.390.739,49 1,79
2.727.479,00 36.543,30 2.727.479,00 2,35
5.454.958,00 100.639,06 5.454.957,99 2,90
10.909.915,99 258.832,84 En endavant 3,45