Salta al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021.

Comunitat Autònoma del Principat d'Astúries

Normativa: Art.15 Text Refós de les disposicions legals del Principat d'Astúries en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 2/2014, de 22 d'octubre

Base liquidable fins a eurosQuota íntegra eurosResta base liquidable fins a eurosTipus aplicable Percentatge
Escala aplicable en l'exercici 2021 pels contribuents residents en aquest exercici en aquesta Comunitat Autònoma
0,00 0,00 167.129,45 0,22
167.129,45 367,68 167.123,43 0,33
334.252,88 919,19 334.246,87 0,56
668.499,75 2.790,97 668.499,76 1,02
1.336.999,51 9.609,67 1.336.999,50 1,48
2.673.999,01 29.397,26 2.673.999,02 1,97
5.347.998,03 82.075,05 5.347.998,03 2,48
10.695.996,06 214.705,40 En endavant 3,00