Salta al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021.

Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia

Normativa: Art. 13 Text Refós de les Disposicions Legals vigents a la Regió de Múrcia en matèria de Tributs Cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 5 de novembre

Base liquidable fins a eurosQuota íntegra eurosResta base liquidable fins a eurosTipus aplicable Percentatge
Escala aplicable en l'exercici 2021 pels contribuents residents en aquest exercici en aquesta Comunitat Autònoma
0,00 0,00 167.129,45 0,24
167.129,45 401,11 167.123,43 0,36
334.252,88 1.002,75 334.246,87 0,60
668.499,75 3.008,23 668.499,76 1,08
1.336.999,51 10.228,03 1.336.999,50 1,56
2.673.999,01 31.085,22 2.673.999,02 2,04
5.347.998,03 85.634,80 5.347.998,03 2,52
10.695.996,06 220.404,35 En endavant 3,00