Salta al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021.

Capítol 5. Determinació de la quota per ingressar

  1. Límit de quota íntegra i quota mínima de l'impost sobre el patrimoni
  2. Deduccions i bonificacions autonòmiques
  3. Deducció per impostos satisfets a l'estranger
  4. Bonificació de la quota a Ceuta i Melilla