Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

Capítol 5.Determinació de la quota a ingressar

  1. Límit de quota íntegra i quota mínima de l'Impost sobre el Patrimoni
  2. Deduccions i bonificacions autonòmiques
  3. Deducció per impostos satisfets a l'estranger
  4. Bonificació de la quota a Ceuta i Melilla