Saltar al contingut principal
Guia per a la cessió d'informació tributària per vies electròniques les Administracions Públiques per a l'exercici de les seves competències (PROTGEN)

3.4.1.Requisits previs per utilitzar aquesta via

Per al tràmit de registre de la sol·licitud d'informació, l'Administració Pública o la persona física autoritzada per registrar-la, s'haurà d'identificar mitjançant algun mètode acceptat per la Seu Electrònica de la AEAT (certificat o cl@ve PIN).

Per a l'accés en vista de la posada de manifest, l'Administració Pública o la persona física autoritzada per accedir a la vista, s'haurà d'identificar mitjançant algun mètode acceptat per la Seu Electrònica de la AEAT (certificat o cl@ve PIN) i introduir el CSV de la Vista.