Saltar al contingut principal
Guia per a la cessió d'informació tributària per vies electròniques les Administracions Públiques per a l'exercici de les seves competències (PROTGEN)

3.2.3.Sol·licitud i recepció d'informació tributària

Per sol·licitar un certificat per aquesta via, n'hi ha prou amb entrar a la Seu electrònica [Obtenció de certificats tributaris de terceres persones (Estar al corrent d'obligacions tributàries / IRPF / IAE)Nova finestra] i seleccionar alguna d'aquestes tres opcions, en funció del tipus de certificat requerit:

  • Obtenció de certificats tributaris de terceres persones.Estar al corrent d'obligacions tributàries
  • Obtenció de certificats tributaris de terceres persones.IRPF.
  • Obtenció de certificats tributaris de terceres persones.IAE.

Se selecciona l'opció “Sol·licitud” i després d'autenticar-se amb el certificat electrònic obtingut en l'apartat 3.1.2.b), s'emplena el formulari, introduint el NIF de l'interessat de qui es requereix el certificat, el tipus de certificat i la finalitat per a la qual se sol·licita la informació.Així mateix, s'haurà d'assenyalar que la sol·licitud es realitza amb el consentiment exprés de l'interessat, ja que aquesta via de cessió d'informació s'utilitzarà en el marc de l'article 95.1.k) LGT, és a dir, per evitar el requeriment de certificats en paper als ciutadans.Confirmada la sol·licitud, s'envia i immediatament, en l'opció “Obtenir certificat”, es troba disponible el certificat en format PDF, que pot ser guardat o imprès.

No obstant això, hi pot haver ocasions en què el certificat sol·licitat requereixi un seguiment especial.En aquests casos, el certificat no s'obté immediatament sinó en un termini d'entre tres i cinc dies naturals des de l'opció “Estat de tramitació de la sol·licitudNova finestra”.