Saltar al contingut principal
Guia per a la cessió d'informació tributària per vies electròniques les Administracions Públiques per a l'exercici de les seves competències (PROTGEN)

3.3.4.Proves de serveis web

L'Agència Tributària disposa d'un entorn d'Integració per facilitar les proves prèvies dels serveis web abans de l'inici de les peticions en l'entorn de Producció.En l'entorn d'Integració es podran consultar únicament uns NIFs de proves preparats perquè es puguin validar els diferents casos d'ús relatius al servei web a invocar.

Quan es procedeixi a autoritzar l'ús d'un servei web de l'Agència Tributària, també s'autoritzarà el mateix servei web en l'entorn d'Integració perquè realitzin totes les proves necessàries prèvies.Per a això, en el formulari d'alta per sol·licitar informació a través de serveis webNova finestra, s'haurà d'indicar el detall del certificat electrònic que s'utilitzarà en aquest entorn.

També hi ha la possibilitat de sol·licitar l'ús de l'entorn de proves exclusivament;en aquest cas s'haurà de remetre el formulari d'alta per sol·licitar informació a través de serveis webNova finestra firmat pel responsable del desenvolupament informàtic (no és necessari que ho faci el titular de l'organisme) juntament amb la clau pública del certificat que s'utilitzarà per a aquest entorn, a la bústia de correu usuariounico@correo.aeat.es.

En la documentació relativa als serveis web (Índex de serveis web per a subministraments d'informacióNova finestra) s'inclou la informació necessària per utilitzar aquest entorn d'Integració.