Salta al contingut principal
Protocol de posada en marxa dels subministraments d'informació tributària a entitats locals adherits al Conveni d'Intercanvi d'Informació Tributària i Col·laboració en la Gestió Recaptatòria (PROTEELL - juny 2021)

3. Sol·licitud i recepció d'informació

  1. 3.1. Cens de contribuents
  2. 3.2. Intercanvi de fitxers en la Seu electrònica via cessió immediata d'informació - CESII -
  3. 3.3. Serveis web