Salta al contingut principal
Protocol de posada en marxa dels subministraments d'informació tributària a entitats locals adherits al Conveni d'Intercanvi d'Informació Tributària i Col·laboració en la Gestió Recaptatòria (PROTEELL - juny 2021)

3.2.2. Resposta d'informació via CESII

La resposta s'obté immediatament.

El fitxer que es descarrega té format “.csv”. Pot ser visualitzat en Excel. Els camps venen separats en columnes i bé identificats. S'inclou una primera fila, que conté els noms de totes les columnes; és a dir, es torna un fitxer autoexplicatiu.

En ser dades estructurades, es poden incorporar en sistemes automatitzats de l'organisme receptor.

Els dissenys poden consultar-se en la pàgina web de l'Agència Tributària:

Disseny de registre via CESII - Subministraments de dades identificatives Nova finestra

Disseny de registre via CESII - Subministraments d'informació patrimonial Nova finestra