Salta al contingut principal
Protocol de posada en marxa dels subministraments d'informació tributària a entitats locals adherits al Conveni d'Intercanvi d'Informació Tributària i Col·laboració en la Gestió Recaptatòria (PROTEELL - juny 2021)

3.3.2. Proves de serveis web

L'Agència Tributària disposa d'un entorn d'Integració per facilitar les proves prèvies dels serveis web abans de l'inici de les peticions en l'entorn de Producció. En l'entorn d'Integració es podran consultar únicament uns NIF de proves preparats perquè es puguin validar els diferents casos d'ús relatius al servei web a invocar.

Quan es procedeixi a autoritzar l'ús d'un servei web de l'Agència Tributària, també s'autoritzarà el mateix servei web en l'entorn d'Integració perquè realitzin totes les proves necessàries prèvies. Per fer-ho, en el  Formulari d'alta per sol·licitar informació a través de serveis web EELLNova finestra, s'haurà d'indicar el detall del certificat electrònic que s'utilitzarà en aquest entorn.

En la documentació relativa als serveis web (Índex de serveis web de subministraments d'informació Nova finestra ) s'inclou la informació necessària per utilitzar aquest entorn d'Integració.