Salta al contingut principal
Memòria 2016

3.2.1. Evolució d'ingressos per Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

Els ingressos per IRPF el 2016 es van mantenir pràcticament al mateix nivell que el 2015 (0,1 per cent). Sense canvis normatius els ingressos per IRPF haurien crescut un 5,8 per cent. Les retencions del treball i activitats econòmiques van registrar un creixement modest (0,8 per cent), que s'eleva al 4,8 per cent si se suma el cost net dels canvis normatius, augment similar al que va registrar la massa salarial i de pensions. Els pagaments fraccionats, van créixer un 12,9 per cent, si bé uns 3,6 punts es deuen a la pujada dels ingressos provocada per les noves exigències per acollir-se al règim simplificat i al consegüent pas de contribuents que abans estaven en aquest sistema a la modalitat d'estimació directa. En la part negativa cal assenyalar el descens dels ingressos per retencions de capital, fons i arrendaments (una part del qual s'ha de també a la reforma) i l'existència d'una quota diferencial més negativa que l'any anterior (els ingressos per aquest concepte van ser majors, però van créixer encara més les devolucions).