Salta al contingut principal
Memòria 2016

3.2.2. Evolució d'ingressos per impost sobre societats

La recaptació de l'impost sobre societats va augmentar un 5 per cent el 2016, 1.029 milions més que el 2015. L'impacte dels canvis normatius s'estima en 1.047 milions, per la qual cosa, en absència de canvis, els ingressos haurien romàs estables. El creixement es concentra en els pagaments fraccionats, que van augmentar un 8,8 per cent (que es redueix al 3,5 per cent si s'eliminen els impactes normatius). Les retencions sobre rendes de capital van disminuir (per la rebaixa de tipus i la caiguda de les rendes) i la quota diferencial va ser més negativa que el 2015 (per l'augment del 8,2 per cent de les devolucions realitzades, a causa de l'augment de les devolucions sol·licitades en la campanya 2015 i, sobretot, al major percentatge de realització).