Salta al contingut principal
Memòria 2016

3.2.3. Evolució d'ingressos per impost sobre el valor afegit

Els ingressos per IVA van créixer el 2016 un 4,2 per cent. També van estar afectats per impactes associats a canvis normatius, positius i heretats de 2015 (canvis en la forma de liquidació de l'IVA a la importació i pujades de tipus en alguns béns i serveis dels últims períodes d'aquell any). Si es resten aquests impactes i només es consideren els ingressos per autoliquidacions (per evitar l'efecte d'algunes abundants actes del final de l'any passat), el creixement de la recaptació se situaria en el 3,3 per cent, similar al de la despesa subjecte a IVA. Els ingressos bruts de les pimes van créixer un 7 per cent davant el 0,8 per cent en què es van incrementar els ingressos bruts mensuals procedents de l'IVA a la importació, de les Grans Empreses i grups i uns altres operadors acollits al sistema de devolució mensual. Cal recordar, no obstant això, que, des del canvi operat el 2015 en la forma de liquidar l'IVA a la importació, l'evolució dels ingressos bruts mensuals s'ha de tenir en compte juntament amb les devolucions, que van disminuir un 7,8 per cent (una part de l'IVA a la importació se salda amb majors ingressos en les declaracions mensuals i una altra amb menors devolucions). Si es fa així, es conclou que els ingressos mensuals nets van créixer un 4,4 per cent, xifra més propera a la de les pimes.