Salta al contingut principal
Memòria 2016

3.2.4. Evolució d'ingressos per Impostos Especials

Els ingressos per Impostos Especials van registrar un creixement del 3,8 per cent el 2016. La major part del creixement és conseqüència de les menors devolucions que es van realitzar pel denominat cèntim sanitari, que el 2016 es van reduir un 70%.

La figura amb major pes, l'Impost d'Hidrocarburs, va créixer (sense comptar les devolucions del cèntim sanitari) un 2,7 per cent. És una xifra inferior a la de 2015, encara que els principals productes lligats a l'activitat i el consum (gasolines i gasoil d'automoció) van tenir un comportament semblant al de l'any anterior. Al contrari, uns altres productes dependents bé de la producció d'unes altres energies (gas natural), bé de les temperatures (gasoil de calefacció), van experimentar una evolució negativa el 2016. A la resta de les figures, l'Impost sobre Tasques del Tabac va tancar l'any amb un lleuger creixement produït per l'avançament de compres per part dels distribuïdors en vigílies de la pujada de preus de començaments de desembre. Sense aquest efecte, els ingressos serien pràcticament els mateixos que el 2015. En l'Impost de l'Electricitat l'any va finalitzar amb una significativa caiguda del 6,8 per cent provocada per la forta disminució dels preus en la major part de l'any. En els Impostos sobre Alcohol i Begudes Derivades i Cervesa, el creixement va ser moderat (en conjunt un 1,5 per cent). Finalment, els ingressos en l'Impost sobre el Carbó van disminuir un 25,8 per cent. El producte que es grava en aquest impost és el carbó utilitzat en la generació d'energia elèctrica i els ingressos depenen, per tant, de les decisions en aquell àmbit. Igual que va succeir amb el gas natural, el 2016 la utilització d'aquests productes va ser molt menys intensa que el 2015 i d'aquí la pèrdua d'ingressos.