Salta al contingut principal
Memòria 2016

3.3.1. Resultats de la prevenció i control del frau tributari i duaner

En termes acumulats, durant 2016, s'han obtingut 14.379 milions d'euros per aquest concepte. Aquest import total es desglossa, al seu torn, en 9.533 milions d'euros corresponents als ingressos derivats de les actuacions de control de l'Agència Tributària (incloent els ingressos procedents d'expedients judicializados) i 4.846 milions d'euros corresponents a les minoracions de devolucions, que inclouen també els imports minorats procedents d'expedients judicializados i els procedents de rectificació d'autoliquidacions.