Salta al contingut principal
Memòria 2016

3.3. Recaptació obtinguda de les actuacions de prevenció i control del frau tributari i duaner

Els resultats recaptatoris en la prevenció i lluita contra el frau de l'Agència Tributària assoleixen l'any 2016 un import total de 14.883 milions d'euros, fet que suposa una disminució del 4,98 per cent respecte de l'any 2015. No obstant això, cal mencionar que el 2015 van existir  expedients singulars que, per les seves característiques, no podien repetir-se en el temps i que, si no es tenen en compte, el 2016 s'obtindria un increment del 14,89% en el total de resultats respecte de l'any anterior.

En relació amb aquest resultat, l'índex d'eficiència mesura l'import ingressat per aquestes actuacions de lluita contra el frau per cada euro gastat a l'Agència Tributària. Per al seu càlcul s'utilitzen les següents magnituds:

  • En el numerador s'inclou, en milions d'euros, l'import ingressat per la lluita contra el frau tributari i duaner.

  • En el denominador s'inclou, en milions d'euros, l'import del pressupost anual de l'Agència Tributària, en termes d'obligacions reconegudes. Recull el cost de totes les funcions que desenvolupa l'Agència Tributària, atès que totes contribueixen a complir la seva missió de vetllar per la correcta aplicació del sistema tributari estatal i duaner.

Segons l'índex d'eficiència, el 2016, per cada euro gastat en l'Agència, s'han recaptat 11,30 euros en la lluita contra el frau.

Dades i gràfics relacionats amb aquesta qüestió es troben en el següent quadre de l'Annex

Quadre núm. 16. Índex d'eficiència (Annex)

Quant a la seva composició, els 14.883 milions d'euros obtinguts per l'Agència Tributària en les actuacions de prevenció i lluita contra el frau tributari i duaner inclouen, d'una banda, els resultats de les actuacions de prevenció i control i, per un altre, els ingressos induïts per aquestes actuacions. 

  1. 3.3.1. Resultats de la prevenció i control del frau tributari i duaner
  2. 3.3.2 Altres resultats de la prevenció i control del frau tributari i duaner