Salta al contingut principal
Memòria 2016

Quadre núm. 16. Índex d'eficiència

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014(*)

2015(*)

2016(*)

Resultats  (milions euros)

6.406,63

7.433,79

8.054,03

8.119,27

10.042,87

10.463,00

11.517,28

10.950,17

12.317,72

15.664,00

14.883,00

Costos (obligacions reconegudes)(**)

1.245,48

1.321,51

1.418,31

1.404,65

1.140,59

1.386,72

1.291,36

1.313,24

1.313,67

1.361,22

1.317,30

Resultats/Costos (euros)

5,14

5,62

5,67

5,78

7,11

7,54

8,91

8,33

9,37

11,51

11,30

(*)  A partir de 2013, s'inclou la minoració de devolucions derivades de sol·licituds de rectificació d'autoliquidacions

(**) Aquesta magnitud es refereix al cost total de funcionament de l'Agència Tributària que, a més de la lluita contra el frau, compleix els seus objectius d'informació i assistència al contribuent, gestió recaptatòria i duanes.