Salta al contingut principal
Memòria 2016

3.3.2 Altres resultats de la prevenció i control del frau tributari i duaner

Són ingressos que, si bé no corresponen a una liquidació practicada per l'Agència Tributària, són conseqüència de les actuacions de prevenció i control realitzades. Aquest segon bloc recull els ingressos procedents d'autoliquidacions extemporànies. En termes acumulats, fins al 31 de desembre de 2016, l'Agència Tributària ha assolit un import de 504 milions d'euros per aquest concepte.