Salta al contingut principal
Memòria 2016

4.2.3. Campanya de renda

L'Agència Tributària va intensificar els seus esforços per facilitar el compliment de les seves obligacions als més de 20 milions de ciutadans obligats a presentar declaració per l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a l'any 2015. Per fer-ho, en la Campanya de Renda desenvolupada el 2016 s'han incrementat els recursos humans i tècnics per satisfer les demandes d'assistència i informació, així com per a la prestació dels serveis que s'assenyalen a continuació.

Renda WEB

La Campanya d'IRPF 2015 es va caracteritzar per la generalització en la utilització del nou programa Renda WEB, que uneix la simplicitat de l'aplicació de l'esborrany i la generalitat del Programa PADRE, permetent afegir qualsevol dada o renda, amb l'única excepció de les rendes d'activitats econòmiques. Els contribuents que van percebre rendes d'activitats econòmiques són els únics que van rebre, exclusivament, les dades fiscals i que van necessitar utilitzar el Programa PADRE per confeccionar la seva declaració. Tots els altres van poder utilitzar Renda WEB.

L'any 2016 (exercici 2015), es van realitzar un total de 9.743.469 declaracions a través d'aquest programa.

En  el següent gràfic de l'Annex es mostren les xifres més rellevants:

Gràfic núm. 36. Esborrany declaració IRPF - Renda WEB (Annex)

Servei RENØ d'obtenció de l'esborrany i dades fiscals per Internet

Com en anys anteriors, es presta el servei RENØ d'obtenció de l'esborrany i dades fiscals per Internet. En aquest exercici l'han utilitzat 21.649.994 contribuents, fet que suposa, respecte a l'any anterior, un increment del 40,0 per cent.

Per a la seva utilització, s'ha d'introduir en la Seu electrònica el NIF del contribuent, el seu primer cognom, l'import de la casella 440 de la declaració de l'any anterior o, si escau, marcar la casella que indica no haver-la presentat i, posteriorment, un número de telèfon mòbil i el codi d'un compte corrent si no es va presentar declaració. D'aquesta manera, el sistema envia automàticament un missatge al mòbil (SMS) amb el nombre de referència de l'esborrany i de les dades fiscals. Aquest número de referència permet consultar, modificar i confirmar l'esborrany. Així mateix, i si escau, permet transferir les dades fiscals al Programa PADRE per realitzar la declaració.

Presentació de declaracions per Internet

De la xifra total de declaracions, més de 15.917.000 s'han presentat per Internet, una via de presentació que han utilitzat 1.232.000 contribuents més que en la campanya anterior i gairebé un 48% més que en la campanya d'IRPF 2011, quan es van començar a reforçar les mesures per potenciar la via telemàtica com fórmula principal de presentació, agilitzant els tràmits dels contribuents i, si escau, les devolucions que corresponguin.

En el següent quadre de l'annex es posen de manifest els resultats obtinguts:

Quadre núm. 37. Renda 2015: Resultats obtinguts (Annex)

Consulta de l'estat de tramitació de la devolució. VERIFICA

L'Administració disposa d'un termini de sis mesos des del terme del termini de presentació de les declaracions, o des de la data de la presentació si la declaració va ser presentada fora de termini, per practicar la liquidació provisional que confirmi o rectifiqueu l'import de la devolució sol·licitada pel contribuent.

L'emissió de devolucions inicia a les 48 hores de l'inici de la campanya de Renda. La consulta de l'estat de tramitació de la devolució està disponible en la pàgina web de l'Agència Tributària i en el servei telefònic automàtic.

El 2016, el temps mitjà de tramitació de devolucions afectades per filtre en la Campanya de Renda (exercici 2015), va ser de 97 dies. Aquest temps es va reduir a 9 dies per a les devolucions no afectades per filtre.

En la segona quinzena de juliol de 2014, l'Agència Tributària va posar en marxa la primera fase d'implantació d'un nou procediment en línia denominat VERIFICA, procediment que segueix funcionant ja de manera definitiva durant 2016. En el mateix, es recomana al contribuent que accedeixi al seu expedient per a la seva comprovació ja que el sistema VERIFICA permet agilitzar les devolucions de les declaracions d'IRPF pendents.

Per accedir a VERIFICA, es necessita estar donat d'alta en el sistema Cl@ve PIN o disposar de certificat electrònic, i una vegada dins aquest, es mostrarà una pantalla en la qual l'Agència Tributària informa al contribuent de l'existència d'incidències en la seva declaració i d'una possible minoració de la seva devolució inicialment sol·licitada.

Si el contribuent segueix avançant en el procediment (que podrà interrompre si prefereix optar pel sistema de comprovació tradicional), conclourà amb la notificació d'una proposta de liquidació amb la devolució minorada.