Salta al contingut principal
Memòria 2016

4.2. Serveis al contribuent

Per tal d'afavorir el compliment voluntari de les obligacions fiscals, l'Agència Tributària desplega un ampli conjunt de serveis d'informació i ajuda al contribuent, en bona part, per Internet (a través del portal www.agenciatributaria.es i de la Seu electrònica www.agenciatributaria.gob.es ).

No obstant això, encara que Internet s'hagi convertit en el principal canal de comunicació amb els contribuents, l'Agència Tributària manté tant l'atenció presencial als contribuents en les seves oficines com l'atenció telefònica per a determinats serveis bàsics.

  1. 4.2.1. Serveis d'informació
  2. 4.2.2. Programes d'assistència genèrics
  3. 4.2.3. Campanya de renda
  4. 4.2.4. Facilitats per al pagament dels deutes tributaris
  5. 4.2.5. Pla d'assistència a persones amb discapacitat
  6. 4.2.6. Programa d'Educació Civicotributària
  7. 4.2.7. Campanyes institucionals
  8. 4.2.8. Llei de transparència