Salta al contingut principal
Memòria 2016

4.2.5. Pla d'assistència a persones amb discapacitat

L'Agència Tributària té subscrit, des de l'any 2004, un Conveni de col·laboració amb l'Associació de Representants de Persones amb Discapacitat i amb la Fundació ONCE. En el marc d'aquest Conveni s'aprova, d'acord amb aquestes entitats, un Pla Anual d'Assistència a les Persones amb Discapacitat en l'àmbit de l'Agència Tributària. En aquest pla s'inclouen actuacions d'informació i assistència, accessibilitat en el web i en les oficines, accions de formació tendents a sensibilitzar als funcionaris de l'Agència Tributària amb les necessitats d'aquest col·lectiu, etc.Durant 2016, s'han complert, pràcticament, la totalitat de les previsions incloses en el Pla Anual.

A més, l'any 2016 s'ha atès la demanda d'informació estadística de les Associacions signants del Conveni amb una primera publicació estadística referida a les dades d'IRPF 2013 del conjunt de persones amb discapacitat. El compromís de l'Agència Tributària, en relació amb aquest col·lectiu, és mantenir aquesta publicació en períodes successius, incrementant la sèrie de publicacions estadístiques per impostos contingut del qual està accessible en la pàgina web de l'Agència Tributària.

En el següent quadre de l'Annex es mostra la situació durant l'exercici 2016:

Quadre núm. 44. Accessibilitat als edificis de l'Agència Tributària (Annex)

L'accessibilitat assoleix al 97,62 per cent dels edificis (90,9 per cent en entrada principal, més el 6,7 per cent en entrada alternativa). Els edificis amb lavabos adaptats representen un 73,91 per cent del total. Quant a ascensors, convé aclarir que hi ha immobles, bàsicament Administracions, que consten d'una única planta i en els que, per tant, no resulta necessari disposar d'ascensor.