Salta al contingut principal
Memòria 2016

Quadre núm. 44. Accessibilitat als edificis de l'Agència Tributària

Nombre d'immobles d'ús públic 253 
Accessos  
Entrada principal 230
Entrada alternativa 17
No adaptat 6
Lavabos 187
Ascensor 117