Salta al contingut principal
Memòria 2016

4.3.1. Identificació, autenticació i signatura. Cl@ve PIN

L'Agència Tributària va participar en el disseny i implantació del sistema Cl@ve, plataforma comuna del Sector Públic Administratiu Estatal per a la identificació, autenticació i signatura electrònica mitjançant l'ús de claus concertades. Aquest projecte satisfà la necessitat d'homogeneïtat, senzillesa i serveis compartits recollit en l'informe CORA. L'Agència Tributària assumeix la responsabilitat de les seves actuacions en els àmbits que la regulació d'aquesta plataforma li atribueix. Un dels mecanismes d'identificació i autenticació que ofereix la Plataforma és Cl@ve PIN, posat en marxa per l'Agència Tributària.

Cal destacar que ja des de 2015 podia utilitzar-se Cl@ve PIN per sol·licitar pràcticament la totalitat de certificats tributaris i per realitzar gairebé la totalitat dels tràmits de l'Agència Tributària destinades a persones físiques, a més d'en el pagament de liquidacions tributàries.

El 2016 s'ha facilitat la utilització de Cl@ve PIN en el registre electrònic de l'Agència Tributària, ja que totes les persones físiques poden utilitzar aquest sistema en tots els tràmits i presentacions de documentació a través del registre electrònic.

Aquesta mesura potenciarà la utilització del registre electrònic en la mesura en què es tracta d'una facilitat afegida per a aquells tràmits que venien exigint certificat electrònic o DNIE, i no permetien la presentació aportant únicament el Codi Segur de Verificació (CSV) de la comunicació rebuda de l'Agència Tributària.