Salta al contingut principal
Memòria 2016

4.3. Foment de la prestació de serveis per mitjans electrònics

Igual que ha vingut ocorrent en els últims anys, durant 2016, s'han produït notables avenços en l'àmbit de l'Administració electrònica per fer més àgil, eficaç i pròxim el dret dels ciutadans a relacionar-se per mitjans electrònics amb l'Agència Tributària.

Tots aquests avenços han permès a l'Agència Tributària seguir incrementant el nivell de servei i satisfacció dels usuaris. Així el demostren les enquestes independents que venen realitzant l'Institut d'Estudis Fiscals-a través del seu Baròmetre fiscal-, les de Qualitat dels serveis públics de l'Agència d'Avaluació i Qualitat dels Serveis (AEVAL) o els informes de dades comparatives d'Administracions tributàries de l'OCDE.

  1. 4.3.1. Identificació, autenticació i signatura. Cl@ve PIN
  2. 4.3.2. Registre electrònic general
  3. 4.3.3. Presentació telemàtica de declaracions tributàries
  4. 4.3.4. Notificacions electròniques
  5. 4.3.5. Altres mesures per al foment de l'Administració electrònica
  6. 4.3.6. Mesures per simplificar l'ús de la tecnologia pels usuaris
  7. 4.3.7. Xarxes socials: YouTube