Salta al contingut principal
Memòria 2016

4.3.4. Notificacions electròniques

L'entrada en vigor l'octubre de la nova regulació del Procediment Administratiu Comú ha suposat la inclusió en el sistema de Notificació Electrònica Obligatòria (NEO) de les entitats sense personalitat jurídica. Així doncs, el col·lectiu potencial de persones jurídiques incloses en NEO ascendeix a 3.540.246, davant les 2.106.556 que estaven incloses fins aquell moment.

El 2016 s'han emès 9.347.265 notificacions i comunicacions electròniques obligatòries.

Des de 2011 s'han emès un total de 46.821.534 comunicacions i notificacions electròniques obligatòries.