Salta al contingut principal
Memòria 2016

4.3.6. Mesures per simplificar l'ús de la tecnologia pels usuaris

Substitució de la signatura criptogràfica per signatura electrònica

La signatura criptogràfica requereix miniaplicacions en el navegador, el que actualment constitueix un problema d'ús, atès que els navegadors, per millorar la seguretat dels internautes, dificulten o fins i tot impedeixen, en algun cas, l'execució de miniaplicacions. Per aquest motiu, s'ha substituït la signatura criptogràfica per la signatura electrònica..

Compatibilitat amb nous navegadors

Per tal de facilitar que els continguts es mostrin correctament en tots els navegadors, tant els d'escriptori com els incorporats en els dispositius mòbils, l'Agència Tributària està apostant pel desenvolupament de serveis basats en HTML5.

Zero configuració

L'objectiu de l'Agència Tributària és que l'ús dels seus serveis electrònics no requereixi ni complements ni configuració específica alguna en el navegador. Això ja és una realitat en molts serveis disponibles en la Seu electrònica, per exemple, en el cas de Renda WEB.

Millora dels continguts i dels ajuts a la tramitació

S'ha dissenyat de forma més intuïtiva l'ús dels serveis en situar la documentació i els ajuts de forma contextual, allà on es poguessin requerir, integrant tots els continguts en les pàgines dels respectius models i incorporant tutorials d'ús.

Presència en els markets d'aplicacions mòbils

Actualment existeixen dues APP, una que dona accés al conjunt de serveis i una altra destinada a obtenir de manera immediata el PIN del sistema Cl@ve PIN.

Des del novembre de 2016 s'ofereix la possibilitat, a tots els contribuents que s'hagin descarregat l'APP “Agència Tributària ”, de subscriure's a un nou servei d'avisos, mitjançant el qual rebran notificacions push en el seu dispositiu mòbil, que els informaran de les novetats i informacions que els interessa conèixer, publicades a la pàgina web de l'Agència Tributària.

Els contribuents podran seleccionar el perfil del que desitgen rebre novetats, entre els tres següents: ciutadans, empreses i professionals i/o col·laboradors.