Salta al contingut principal
Memòria 2016

4.3.3. Presentació telemàtica de declaracions tributàries

Un any més, es van adaptar els programes d'ajuda i les presentacions telemàtiques dels models anuals (Renda, Societats, Informatives i IVA) als canvis normatius i funcionals requerits.

Però si hi ha alguna cosa que destacar de manera fonamental el 2016 ha estat la implantació de Renda WEB, nou servei de Renda que suposa una migració del programa PADRE a entorn web i que permet l'accés a les dades fiscals i la confecció de declaracions des de qualsevol tipus de dispositiu (ordinador, tauleta tàctil o mòbil), englobant també l'Esborrany, que desapareix com a tal.

Amb el nou sistema, els contribuents accedeixen directament al servidor de l'Agència Tributària i afegeixen qualsevol dada o renda, de manera que poden tramitar fàcilment el seu esborrany/declaració per a tota mena de rendes.

La implantació d'aquest sistema ha significat un gran avenç, en la mesura que uneix la simplicitat dels esborranys amb l'amplitud del programa d'ajuda PADRE, dues eines massivament utilitzades pels contribuents.

En el següent gràfic es mostren les xifres que reflecteixen el desenvolupament en aquest àmbit:

Gràfic núm. 45. Evolució de les declaracions de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques presentades per Internet (Annex)

Durant 2016 es va adaptar i va millorar el servei de validació de certificats electrònics i signatures electròniques per acceptar els nous certificats de representant de persona jurídica o entitat sense personalitat jurídica d'acord amb la nova normativa aplicable.

També cal destacar el nou projecte per a la Devolució de l'IVA a Viatgers (DIVA), sistema electrònic que agilitza la tramitació de la devolució. De moment, és d'ús voluntari, coexistint amb el procediment tradicional de segellat manual de factures.

Finalment, cal assenyalar que l'1 de juliol de 2017 entrarà en vigor un nou sistema de gestió de l'IVA, basat en el Subministrament Immediat d'Informació (SII). 

L'Agència Tributària ha treballat el 2016 en la infraestructura tècnica necessària per gestionar el volum d'informació de què es disposarà a través d'aquest sistema, planificant i programant proves pilot a desenvolupar durant el primer semestre de l'any vinent.