Salta al contingut principal
Memòria 2016

Gràfic núm. 45. Evolució de les declaracions de l'impost sobre la renda de les persones físiques presentades per Internet

Gràfic núm. 45. Evolució de les declaracions de l'impost sobre la renda de les persones físiques presentades per Internet