Salta al contingut principal
Memòria 2016

4.3.5. Altres mesures per al foment de l'Administració electrònica

Per facilitar la utilització de la Seu electrònica s'ha modificat la seva capçalera, mostrant de forma visible i durant tota la navegació la data i hora oficial. Aquesta iniciativa facilita al contribuent controlar en qualsevol moment que la presentació s'ha realitzat dins el termini voluntari de presentació.

Es va adaptar el Servei Web de la passarel·la de pagaments de taxes i les passarel·les de pagament d'autoliquidacions, liquidacions i taxes per realitzar diverses millores en la identificació dels ordenants de pagament i en determinades consultes. Es van habilitar també nous models en les passarel·les de pagament d'autoliquidacions i taxes.

Així mateix, es va modificar la passarel·la de dipòsits de subhastes de l'Agència Tributària per a la realització de determinats canvis tecnològics.

El 2016 s'ha implantat un sistema de subscripció voluntària a un sistema d'avisos a notificacions, a través del qual els contribuents comuniquen a l'Agència Tributària un número de telèfon mòbil o una adreça de correu electrònic en els que rebran avisos de les notificacions emeses per la pròpia Agència Tributària.

També s'han realitzat millores en l'aplicació “Les meves Alertes” de la Seu electrònica, que mostra determinades alertes (notificacions pendents, incidències censals, etc.) del contribuent que accedeix a la Seu electrònica i s'autentica amb Clau PIN (anteriorment només es mostraven amb autenticació mitjançant certificat electrònic).