Salta al contingut principal
Memòria 2016

4.4.3. Intercanvi d'informació internacional

El 2016 s'han mantingut intercanvis d'informació internacional, tant pel que fa a la remissió d'informació per part de l'Administració tributària espanyola a unes altres Administracions tributàries, ja sigui de forma espontània o a requeriment d'aquestes, com a la recepció d'informació procedent d'unes altres Administracions tributàries, ja sigui de forma espontània o a requeriment de l'Agència Tributària. Aquestes actuacions es van realitzar per intensificar la lluita contra el frau fiscal.

D'acord amb l'anterior, s'han rebut 2.095 sol·licituds d'informació amb requeriment previ i han estat enviades 1.274. Així mateix, s'han rebut 429 expedients d'informació espontània i han estat enviats 89.