Salta al contingut principal
Memòria 2016

Quadre núm. 15. Ajustaments per impactes de canvis normatius

2016

IRPF

I. SOCIETATS

IVA

II. EUA

ALTRES

TOTAL

TOTAL

-4.152

1.047

1.237

-6

-390

-2.264

Recuperació de la paga extra de 2012 als AA. P.

254

254

Reforma de l'IRPF

-4.487

-4.487

Retencions del treball

-2.876

-2.876

Reforma inicial el 2015

-603

-603

RDL 9/2015

-377

-377

Reforma el 2016

-1.896

-1.896

Retencions de capital

-256

-256

Reforma inicial el 2015

-48

-48

RDL 9/2015

-24

-24

Reforma el 2016

-184

-184

Deducció a famílies nombroses i dependents

-602

-602

Quota diferencial neta

-753

-753

Canvis en  els pagaments fraccionats de l'IRPF

81

 

81

Reforma de l'I.Societats

-1.920

-1.920

Pagaments fraccionats

-1991

-1991

Retencions de capital

-108

-108

Reforma inicial el 2015

-20

-20

RDL 9/2015

-10

-10

Reforma el 2016

 -78

-78

Quota diferencial neta

179

 

179

Canvis en els pagaments fraccionats de l'I.Societats

2.967

 

2.967

Reforma de l'IRNR

-82

-82

Reforma el 2015

 

 

-15

-15

Reforma el 2016

 

 

-67

-67

Nou règim de l'IVA d'importació

1.162

 

1.162

Elevació del tipus d'IVA en productes sanitaris i notaries

75

75

Exempció parcial de l'Impost sobre l'Electricitat

-6

-6

Impost sobre Gasos Fluorats

16

16

Taxes judicials

-73

-73

Canon per utilització de l'aigua en producció elèctrica

-251

-251

*Import en milions d'euros