Salta al contingut principal
Memòria 2016

Quadre núm. 21. Resultats en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

Nombre de liquidacions

491.256 

% variació any anterior

1,57

Import (*)

482,2

% variació any anterior

-5,1

(*)Import en milions d'euros