Salta al contingut principal
Memòria 2016

Quadre núm. 22. Resultats en el règim de Mòduls

 

Número

Import(*)

Liquidacions provisionals

11.942

2,7

Actes d'Inspecció

15.147

20,7

TOTALS

27.089

23,4

(*)Import en milions d'euros