Salta al contingut principal
Memòria 2016

Quadre núm. 23. Resultats dels controls documentals i reconeixements físics de mercaderies en les Duanes

 

IMPORTACIÓ

EXPORTACIÓ

DOCUMENTAL

FÍSIC

DOCUMENTAL

FÍSIC

PROTECCIÓ (sanitat exterior i sanitat animal, mesures fitosanitàries)

79.527 4.709 238.696 2.162

CITIS (Conveni sobre el comerç internacional d'espècies amenaçades de fauna i flora silvestres)

26.993 3.729 154.107 1.597

RESIDUS/OZÓ (productes que esgoten o destrueixen la capa d'ozó)

3 80 12.883 215

BÉNS CULTURALS

0 0 3.581 443

QUALITAT I SEGURETAT DELS PRODUCTES

38.402 1.461 0 0

SEGURETAT PROHIBICIONS/EMBARGAMENTS (mesures restrictives a la importació o exportació)

15.795 28.406 333.961 1.083

PRECURSORS I PRODUCTES QUÍMICS

13.302 198 46.690 62

TOTALS

174.022 38.583 632.230 3.522