Salta al contingut principal
Memòria 2016

Quadre núm. 24. Activitat interventora

 

20152016

% Var.16/15

NÚM. Actuacions 136.774 139.337 1,87
Diligències 8.402 7.972 -5,12
Actes formulades 124 110 -11,29
Expedients Sancionadors 339 290 -14,45
TOTAL 145.639 147.709 1,42