Salta al contingut principal
Memòria 2016

Quadre núm. 25. Evolució del deute pendent

 

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Deute pendent a 31 de desembre(*)

15.450

15.596

15.263

16.804

17.060

19.621

20.125

21.261

22.253

23.986

Taxa de variació

0,9% -2,1% 10,1% 1,5% 15,0% 2,6% 5,6% 4,7% 7,8%

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Deute pendent a 31 de desembre(*)

26.652 30.425 37.690 41.959 45.736 48.674 50.174 50.226 49.272

 45.849

Taxa de variació

11,1% 14,2% 23,9% 11,3% 9,0% 6,4% 3,1% 0,1% -2,0%

 -6,9%

(*) Imports en milions d'euros

Evolució del deute pendent a 31 de desembre dels anys compresos durant el període 1996-2016

Evolució del deute pendent a 31 de desembre dels anys compresos durant el període 1996-2016

Taxa de variació

Taxa de variació